Wat anderen zeggen

‘De voortreffelijke vormgeving en fraaie illustraties maken het geheel tot een reeks aantrekkelijke en inspirerende werkboeken. De uitgave staat probleemloos stevig op de lessenaar omdat de rug van de boeken niet is gelijmd maar wel voorzien van handige ringetjes.

“Dat kan ik ook!” is een laagdrempelige methode welke op een speelse en prikkelende wijze de deur opent naar de fascinerende weg die je al improviserend kan afleggen!’

Bart Wuilmus in Orgelkunst

‘De auteur benadert deze gegevens intuïtief … Op dezelfde intuïtieve manier wordt soms bestaande muziek als inspiratiebron gebruikt. Het mooie van deze opzet is dat iedere les uitgaat van een concreet nieuw idee, en dat de leerling spelenderwijs thuis raakt in de taal van de muziek.’

‘De opbouw en de achterliggende gedachte van de boekjes zijn beslist de moeite waard, en vooral jonge kinderen kunnen veel plezier beleven aan Dat kan ik ook!

Bert Mooiman in Piano Bulletin

“In de handleiding stelt Van Haeften — terecht — dat improviseren vanaf het begin deel uit zou moeten maken van de muzieklessen aan een kind. Dat is dan ook de aanleiding van deze methode, en hetgeen waarop deze methode gericht is: improviseren vanaf het eerste begin. met name gericht op kinderen.”

“Bovendien is de methode eigentijds‚ met extra Iuistermateriaal op internet, en zijn de luistervoorbeelden zeer breed: van barok tot Schönberg en jazz.”

“Van harte aanbevolen om met behulp van deze methode leerlingen vanaf het begin mee te nemen op het spannende pad van improvisatie!”

Geerten van de Wetering in De orgelvriend

“De lesboeken bevatten weinig tekst. Belangrijke aanwijzingen voor de docent staan in de handleiding. De leerling krijgt aansprekende illustraties te zien, die de opdrachten functioneel ondersteunen.” 

“Een sympathiek initiatief om improvisatie méér te maken tot een vast onderdeel van de orgel- en pianoles, in plaats van een ondergeschoven kindje of een aardigheidje voor de laatste drie minuten van de les.”

Dick Sanderman in het Reformatorisch Dagblad

“Veel musici kunnen het niet en vinden het zelfs griezelig. Vandaar dat de Amersfoortse muziekpedagoog Hans van Haeften (33) zijn lesmethode Dat kan ík ook! heeft genoemd. Improviseren is helemaal niet zo moeilijk, vindt hij; iedereen kan het leren, als je maar de tijd neemt en vooral dúrft.”

Jeroen de Valk in het aLGEMEEN dAGBLAD

“De boekjes zien er uitstekend uit. Samen met vormgevers Niels Timmerman en Tamara Boon is er iets moois gemaakt. Kleine, leuke tekeningetjes verduidelijken de tekst. Op elke pagina is een brede marge met allerlei tips en aardige gedichtjes.”  

“Dat kan ík ook is een prima methode om op een speelse manier mensen met muziek in aanraking te brengen. Daarbij zorgde Van Haeften op een speelse manier voor allerlei multimediaal materiaal.”

rOEL sIKKEMA IN HET nEDERLANDS dAGBLAD